Driftinfo

Driftinformation Stadsnät

På www.affarsverken.se https://www.affarsverken.se/hjalpcenter/driftinformation-och-felanmalan/ hittar du information om aktuella driftstörningar och planerade avbrott på Karlskronas stadsnät. Upplever du en driftstörning eller ett avbrott som inte syns i där, kontakta i första hand din tjänsteleverantör för felsökning.